Vodovody a kanalizace Pardubice zdražují vodu

Pardubické vodárny zvyšují od ledna vodné a stočné, která bude o 4,35 % vyšší než letos. Vodné se zvyšuje o 6,91 % a stočné podraží o 2,10 %. Domácnosti zaplatí 44,90 korun vodné a 48,60 stočné, což dělá 93,50 korun za metr krychlový.

Představenstvo společnosti cenový nárůst odůvodnilo nutnými investicemi. V příštím roce například vodárny dokončí rekonstrukci úpravny vody Mokošín za 159 milionů korun a skupinový vodovod Holicko II. za 49 milionů. Pro Pardubický kraj byla sociálně únosná cena pro rok 2019 stanovena na 101,85 korun za metr krychlový.

Firma zvýšila zisk

Pardubické vodárny loni meziročně zvýšily hrubý zisk o 1,5 milionu. Čistý zisk dosáhl 10,1 milionu korun. Výnosy se zvýšily z 667 milionů na 695 milionů korun. Z vodného pocházelo 37 procent, ze stočného 44 procent. Zbytek připadal na ostatní výnosy.

Vodovody a kanalizace Pardubice v roce 2017 fakturovaly 7,167 milionu krychlových metrů vody, o 38 000 více než v předchozím roce, z toho 70 procent připadalo na domácnosti, ostatní na jiné odběratele. Od VS Chrudim společnost převzala asi 3,2 milionu krychlových metrů vody, Královéhradecké provozní prodala 292 000 krychlových metrů, společnosti Vodos Kolín 98 000 a Synthesii 157 000 kubíků.

Společnost loni do investic vložila přes 200 milionů korun. V tomto směru patřila mezi největší akce obnova kanalizace v Sakařově ulici v Pardubicích za 26 milionů korun, vybudování vodovodu a kanalizace v pardubické ulici Ke koupališti za 14 milionů korun nebo odkanalizování obce Bezděkov za 10 milionů.

Hlavními akcionáři jsou město Pardubice a další města a obce v okolí. Ke konci roku společnost provozovala 718 kilometrů kanalizační sítě, které odvádí odpadní vodu pro necelých 80 procent okresu Pardubice.

Scroll to Top