Voda zdražuje i v Ostravě. Zůstává jedna z nejnižších z krajských měst

Cena pro vodné se od ledna v Ostravě 2019 zvýší o 1,66 korun, za vodné pak o 1,75 korun. Metr krychlový tak bude v Ostravě nově stát 80,71 korun oproti loňským 77,30 korunám. Cenu podle vodohospodářů ovlivňuje také nárůst nákladů za nájemné infrastruktury, který platí společnost Ostravské vodárny a kanalizace městu.

„Prostředky vynaložené na zlepšení stavu vodohospodářské infrastruktury pro rok 2019 budou minimálně 380 milionů korun, z toho 297 milionů prostřednictvím nájmu a zbytek formou oprav zajišťovaných společností OVAK. Zároveň pro zkvalitnění služeb a provozování vodovodní a kanalizační sítě je plánována výše investic téměř 38 miliónů korun,“ vysvětlil generální ředitel společnosti Ostravské vodárny a kanalizace Vojtěch Janoušek. Vodohospodáři chtějí v roce 2019 rozvíjet další technologie, mezi které patří například projekt dálkového odečtu vodoměrů.

„Aktuálně už takto funguje téměř 7 000 vodoměrů. Plán do roku 2019 zní: rozšířit počet uživatelů na 12 000. Naším záměrem je do konce roku 2024 pokrýt technologií Chytrého měření celou Ostravu, to je 32 000 vodoměrů. Projekt má obrovský potenciál. Jednou z řady výhod je maximální přehled o spotřebě vody, pohodlí pro zákazníka a možnost pro naši společnost rychle odhalit nestandardní situace na síti,“ doplnil Janoušek.

OVAK v roce 2017 z vlastních podzemních zdrojů vyrobily 7,25 milionu metrů krychlových vody, což je o 776 000 více než v roce 2016. Kleslo tím množství vody, které vodárny nakupují od Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava. Zároveň také klesla spotřeba vody. V roce 2017 činila 96,6 litru na osobu a den, což představovalo meziroční pokles o 0,41 litru.

OVAK investují do zlepšení stavu vodohospodářské infrastruktury v roce 2018 minimálně 373 milionů korun, z toho 288 milionů prostřednictvím nájmu a zbytek formou oprav zajišťovaných vodárnami. Pro zkvalitnění služeb a údržby vodovodní a kanalizační sítě jsou plánovány investice 34 miliónů korun.

Společnost zásobuje obyvatele Ostravy pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. Jde o provozní firmu, jejímž minoritním vlastníkem je také majitel infrastruktury – statutární město Ostrava. Zhruba 35 až 40 % pitné vody se vyrábí z podzemních zdrojů na území města.

 

Scroll to Top