Plzeň bude mít studii odtokových poměrů

Město chce vyčistit malé vodní toky a přispět k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou. Koncepce je zaměřená na malé vodní toky na území města o celkové délce zhruba 110 kilometrů. Měla by se schvalovat za zhruba 1,5 roku a je součástí programu Smart City Plzeň. Ten má obyvatelům čtvrtého největšího města usnadnit, zkvalitnit a zpříjemnit život.

„Ve srovnání s jinými velkými českými městy jde o ojedinělý krok. Plzeň patří v tomto směru v rámci naší republiky mezi průkopníky, neboť většina samospráv tuto problematiku teprve začíná řešit. Na zpracování koncepce se nám podařilo získat dotaci dva miliony korun,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa. Studie se primárně zaměřuje na malé vodní toky. Velké jsou již zanalyzované například Povodňovým modelem města Plzně.

Analytická část bude dokončená v dubnu 2019. „Po zmapování bychom měli území znát dostatečně podrobně na to, abychom následně mohli nastavit podmínky pro hospodaření s dešťovou vodou včetně vypouštění a odlehčování do vodních toků,“ doplnila Kristýna Zýková z ateliéru životního prostředí Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

„Problémy jsou nejvíc patrné po větších srážkových událostech, při nichž například letos několikrát uhynulo větší množství ryb v Berounce. Nebezpečné jsou samozřejmě ale i nižší koncentrace. Analýza malých vodních toků bude dále doplněna o hydrogeologické posouzení území, město získá rámec pro nakládání s dešťovou vodou. Navrhne, kde a jakým způsobem bude možné s dešťovými srážkami nakládat,“ vysvětlil portál plzen.eu.

Drobné vodní toky jsou pro město důležité také z hlediska povodní. Přestože se obyvatelé žijící poblíž menších toků často domnívají, že nejsou nebezpečné, je i tam povodňové riziko vysoké. „Dnes už vinou klimatických změn nezpůsobují povodně na malých tocích dlouhotrvající deště, ale spíše přívalové srážky, kdy za krátkou dobu spadne vysoký úhrn srážek v relativně malém povodí a během pár hodin tam může téct stoletá voda,“ doplnila Kristýna Zýková.

Scroll to Top