Vyšlo číslo 11/2018 časopisu Sovak

Titulní strana nového čísla představuje Vodojem Zámek v Letovicích provozovaný VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ. Firma si letos připomíná čtvrt století od svého založení. Za jejím působením se ohlédnul Lubomír Gloc, generální ředitel VAS.

V navazujícím článku od Leony Paroulkové se pak lze dozvědět další podrobnosti k založení společnosti a významná data z její historie, včetně vybraných statistických dat. Na rekonstrukce kanalizačních stok se zaměřila Michaela Stehlíková, a to konkrétně ve vztahu k výběru vhodných materiálu pro sanaci zejména malých profilů. Postup je přiblížen na konkrétních příkladech.

Martin Kupka, starosta obce Líbeznice, byl zvolen předsedou Svazku měst a obcí VKM a v rozhovoru s šéfredaktorem časopisu Sovak Jiřím Hruškou hovořil mimo jiné o prioritách, které bude na nové pozici prosazovat.

Dva texty Miroslava Kose se týkají aktuální problematiky kalů. Autor připomíná navrhované nové nařízení EU ze dne 31. května 2018 v článku EU navrhuje zvýšenou transparentnost nakládání s kaly z čistíren odpadních vod a v druhém textu upozorňuje na zajímavou zkušenost s nakládáním s čistírenskými kaly v Bavorsku.

Zahraniční inspiraci nabízí i text Novostavba, nebo rekonstrukce vodojemu? Představeny jsou v něm tři příklady úspěšné rekonstrukce starých vodojemů v Německu. Dvoustrana Z regionů tentokrát nabídla zprávy ze společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, Vodohospodářské a obchodní společnosti, VODÁRNY PLZEŇ a Vodovody a kanalizace Přerov.

Co vše číslo 11/2018 časopisu Sovak zahrnuje, můžete zjistit z jeho Obsahu.

Scroll to Top