Stoková síť pod Prahou je pod kontrolou

Na konci roku 2017 bylo na stokovou síť v Praze připojeno 1,27 milionu obyvatel. Její celková délka je 3 689 kilometrů a délka kanalizačních přípojek činí 979 kilometrů. Na síti je pak instalováno 337 čerpacích stanic.

Při pravidelném monitoringu prohlédli pracovníci Pražských vodovodů a kanalizací v roce 2017 celkem 152 kilometrů kanalizace a zrevidovali 1 980 vstupních šachet a objektů na stokové síti. „Při prohlídkách jsme zjistili 37 havárií na stokové síti, zároveň jsme vypracovali 99 návrhů na odstranění závad, které jsme zařadili do plánu oprav a investic,“ informoval tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

PVK se zaměřily na kontrolu stok ohrožených vysokými rychlostmi odváděných vod. Průzkum vodohospodáři provedli rovněž v souvislosti s opravami tramvajových tratí, povrchů komunikací, kvůli napojení splaškových vod do srážkové kanalizace a kvůli snížení zatížení pobočných čistíren odpadních vod a čerpacích stanic balastními vodami.

Díky kouřové metodě v okrajových částech Prahy PVK zkontrolovaly také 21 kilometrů stokové sítě. Metoda je založena na stopování zdravotně nezávadné umělé mlhy vháněné do oddílné splaškové kanalizace. V případě, že je do přípojky na splaškové kanalizaci nesprávně napojeno i srážkové odvodnění z nemovitosti, objeví se mlha v okapech či dvorních vpustích. Díky tomu lze provést kontrolu správnosti dešťových vod, aniž by u toho musel asistovat majitel nemovitosti.

Scroll to Top