Pokuta 280 tisíc za únik těkavých látek do ovzduší

Z nelegální lakovny TONER RL unikaly těkavé látky do ovzduší. Firma obdržela více než čtvrtmilionovou pokutu od inspektorů z oddělení ochrany ovzduší České inspekce životního prostředí v Plzni. Společnost se specializuje na výrobu ocelových palet a kovových produktů, ovšem ve svém areálu v Domažlické ulici v Plzni bez povolení provozovala lakovnu.

„Intenzivní nanášení nátěrových hmot probíhalo bez jakéhokoliv záchytu. Otevřenými vraty lakovny se dostávalo značné množství tuhých přestřiků a těkavých organických látek do ovzduší. Lakovna byla v takovém stavu, že by povolení ani nemohlo být vydáno,“ řekla ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP Plzeň Petra Horčicová. TONER RL si po kontrole inspekce následně zajistila lakování u jiných subjektů a připravuje instalaci nové lakovny včetně vzduchotechniky a záchytu jak tuhých znečišťujících, tak i těkavých organických látek.

Scroll to Top