50 milionů do vodárenské infrastruktury v Jindřichově Hradci

Práce začnou prvního prosince. Radnice vloží desítky milionů korun do výstavby nové kanalizace a čistírny odpadních vod v místní části Děbolín. Zhotovitelem bude společnost Stamoza. Informoval o tom radní Bohumil Komínek.

„Předmětem veřejné zakázky jsou výstavba splaškové kanalizační sítě, biologické čistírny odpadních vod včetně příjezdové komunikace, vodovodní přípojky a oplocení, dostavba dešťové kanalizace a domovní přípojky splaškové kanalizace. Součástí je i vybudování požeráku a úprava odpadní stoky obecního rybníka,“ vysvětlil Komínek.

Podle vedoucího odboru rozvoje jindřichohradeckého městského úřadu Vladimíra Krampery Děbolín doposud žádný systém pro splašky a dešťovou vodu nemá a lidé většinou využívají vlastní jímky. V této části Jindřichova Hradce žije 250 obyvatel.

Stavba bude rozdělena do tří let. O dotační podporu jedné z největších investic posledních let městský úřad ovšem ještě nepožádal. Má to ale podle vedoucího odboru rozvoje Vladimíra Krampery v plánu. Radnice již dříve informovala, že projekt zahájí i dokončí i v případě, že dotaci nezíská.

Komplexní rekonstrukce nábřeží

Radní v Jindřichově Hradci také schválili na březnové schůzi vyhlášení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Nábřeží Ladislava Stehny. „Součástí prací bude i rekonstrukce kanalizačního sběrače a veřejného osvětlení, vybudování nového vodovodního řadu, obnova zeleně a zřízení klidového prostoru na břehu rybníka Vajgar, tedy vytvoření nábřežní promenády, nové nábřežní zdi, nový mobiliář a sadové úpravy,“ informoval starosta dvaadvacetitisícového jihočeského města Stanislav Mrvka.

Významnou část centra Jindřichova Hradce představuje rybník Vajgar o ploše 45 hektarů. Slouží jako zásobárna užitkové vody, ale také pro sport, rekreaci a chov ryb.

Scroll to Top