Rapidní úbytek vody v přehradě Lučina na Tachovsku

Přehrada Lučina u Tachova má zhruba polovinu zásob pitné vody. Po mnoha letech z ní dokonce vylezly kusy domů a silnic z vysídlené vesnice Lučina, která v 70. letech skončila pod vodou. „Aktuálně je ta hladina zaklesnutá oproti maximálnímu možnému stavu, který je spíše dosahován na jaře, o dva a tři čtvrtě metru. Objemově to znamená, že v nádrži je ještě zhruba 55 procent disponibilního objemu vody,“ vysvětlil dispečer Povodí Vltavy Petr Vicenda.

Za posledních 25 let byla hladina níž již dvanáctkrát. Méně vody bývá v nádrži zpravidla v zimě, kdy ji vodohospodáři upouštějí, aby vytvořili místo pro vodu z tajícího sněhu. „Pokud se bere období podzimu, skutečně se jedná o poměrně výrazný pokles hladiny, ale třeba při suchu v roce 2003, tak v listopadu byla hladina ještě o půl metru níže. Nejedná se tedy o žádný absolutní extrém,“ uvedl Petr Vicenda.

Vodu z přehrady odebírají domácnosti v Tachově, Boru či Plané. Nedostatek však nepocítí. „Nehrozí jakékoliv problémy, že by na úpravnu vody Svobodka nenatékala voda. Je jí tam skutečně dostatečné množství, a můžu říct, že na období minimálně jednoho roku, i kdyby se to sucho opakovalo, jsme schopni odběry vody pro Tachovsko zabezpečit v plné výši,“ ujistil vodohospodář Petr Vicenda.

Sucho neustupuje, v říjnu pršelo pětkrát méně, než je obvyklé

Téměř polovina sledovaných oblastí na území republiky vykazovala v říjnu stav hydrologického sucha. Nejvíce z nich se nachází v severní polovině Čech, tedy v povodí Labe a Ohře. Nejmenší sucho je podle hydrologů v povodí Vltavy a Dyje. Nejpostiženější toky jsou v povodí Sázavy, Jizery a některé přítoky horního a středního Labe. Na historickém minimu jsou průtoky řek Smědá, Lužická Nisa, Ploučnice, Kamenice a Úterský potok. Mimořádného sucha dosáhla hladina podzemní vody ve vrtech v povodí Orlice, Labe od Orlice po Jizeru, Jizery, horní Ohře, Ploučnice a střední Moravy.

„Pokud dva nebo tři měsíce v podstatě neprší a je výrazný deficit srážek, tak na problémy se suchem není připraven žádný stát na světě. A to dokonce ani Izrael, který je naprostý lídr a připravuje se padesát let,“ řekl na konci srpna ministr životního prostředí Richard Brabec. Zvlášť některé menší obce mají problém s vysycháním studní. „Pomohli jsme 140 tisícům lidí z 300 obcí, aby si mohli vybudovat nové vrty a studny. A dalších 500 obcí máme připraveno,“ uvedl ministr. Byly také obnoveny stovky rybníků, tůní a menších nádrží.

Foto, zdroj: Český rozhlas Plzeň 

Scroll to Top