Dáme na Vás zná vítěze. Nejvíce lidí chce kvalitnější vodu

Skončilo veřejné hlasování v druhém ročníku participativního rozpočtu města Brna Dáme na Vás. Mezi jedenáctku úspěšných projektů bude rozděleno 30 milionů korun. Celkem se hlasování zúčastnilo 14 487 lidí.

„Kvalita vody v Brně by mohla být lepší a to jak kohoutková, tak ta voda odtékající zpět do přírody z čističek odpadních vod. Podle dostupných informací tato voda obsahuje, zbytky léků, hormonů, pesticidů, mikročástice plastů, nově i nanočástice,“ uvedl iniciátor projektu s největším počtem hlasů Zdeněk Herblich.

Brňané rozhodovali mezi 63 projekty z 19 městských částí. Realizace těch vítězných začne v roce 2019. „Finálové projekty jsou kvalitně navržené a už se těším na jejich realizaci,“ doplnil vedoucí Kanceláře participace Marco Banti. Předání symbolického šeku vítězům se uskuteční za přítomnosti primátorky Markéty Vaňkové ve čtvrtek 29. listopadu v půl páté na náměstí Svobody při programu Brněnských Vánoc.

Podle portálu města v procentuální účasti oprávněných voličů Brno ve druhém ročníku opět obhájilo čelní postavení mezi evropskými metropolemi, které participativní rozpočet doposud realizovaly. Potvrdilo se, že občané mají i nadále zájem se podílet na spolurozhodování.

„Až do samého konce bylo velmi zajímavé sledovat vývoj hlasování, jelikož během posledního dne hlasovalo přes tři tisíce Brňanů a pořadí vítězných projektů se měnilo každou minutou. Mám radost, že občané Brna mají zájem se podílet na rozhodování v rámci participativního rozpočtu. Děkuji všem hlasujícím a gratuluji navrhovatelům vítězných projektů,“ řekl náměstek primátorky pro oblast participace obyvatel Tomáš Koláčný.

Kanalizace za miliardu

V oblasti vodohospodářství se největší investice uskuteční v pěti městských částech do výstavby kanalizace za pět miliard korun. Stavba, která začne na jaře příštího roku, by měla skončit v roce 2023. Investice se týká Bosonoh, Maloměřic a Obřan, Líšně, Tuřan a části Brno-jih. Za pět let by chtělo mít město kanalizaci na většině svého území.

V Bosonohách projekt zahrnuje dostavbu oddílného kanalizačního systému, v Líšni dostavbu splaškové kanalizace, v Maloměřicích a Obřanech se investice týká dostavby stokové sítě. V Tuřanech pak budou práce směřovat do místní části Dvorsko a v Brně-jihu se dostaví kanalizační síť včetně komunikace.

Výsledky hlasování zde. 

Scroll to Top