Ústavní soud zamítl stížnost Nových Heřminov

Ústavní soud neuznal ve středu 21. listopadu stížnost obce z roku 2015, kterou bojuje proti vymezení přehrady v krajských zásadách územního rozvoje. V minulosti se obec na Bruntálsku neúspěšně bránila také u krajského soudu i u Nejvyššího správního soudu ČR. Informoval o tom Moravskoslezský deník. 

Dnes jsou Nové Heřminovy chráněny před dvacetiletou povodní a s nabízenými kompenzačními opatřeními v souvislosti s výstavbou přehrady je obci nabízena ochrana před tisíciletou vodou na levém břehu a stoletou vodou na pravém břehu. Návrh ochrany je součástí principu, který spočívá v poskytnutí části území obce pro přehradu a její ochranu na stejnou úroveň.

„Obec Nové Heřminovy se domnívá, že Krajský soud v Ostravě a následně i Nejvyšší správní soud porušily zákon a své povinnosti tak intenzivním způsobem, že zasáhly do ústavně zaručených práv na samosprávu, na ochranu příznivého životního prostředí, ochranu vlastnických práv, práva na spravedlivý proces,“ uvedl ve stížnosti k ústavnímu soudu právník obce Radek Ondruš, který zdůraznil, že na rozdíl od ostatních účastníků řízení o přehradě je obec Nové Heřminovy znevýhodněna nepatrným počtem osob, které se mohou této složité problematice věnovat, aniž by byl narušen chod obce.

Podle vedení Nových Heřminov se dostatečně nezkoumalo, zda nelze protipovodňovou ochranu Krnovska zajistit i jinak, šetrnějším způsobem, bez likvidace části Nových Heřminov. Obec si také s vodohospodářem Václavem Čermákem nechala zpracovat námět na protipovodňová opatření na toku řeky Opavy bez nutnosti stavět přehradu. Krajský soud nejprve návrh na zrušení části ZÚR zamítl a oznámil, že při pořizování zásad byla obec pasivní. Podle Nejvyššího správního soudu jsou zásady rozvoje v pořádku. V ústavní stížnosti Nové Heřminovy sdělily, že stavba nádrže není nezbytně nutná.

Scroll to Top