Most řeší bakterie v potrubí

Severočeská teplárenská dodávající sídlištím na Mostecku teplou vodu z komořanské teplárny a největší bytové družstvo Krušnohor se navzájem kritizují kvůli rozdílnému postupu vůči bakterii legionella. Ta totiž může po sprchování vyvolat zápal plic. Jedni navrhují termodesinfekci, druzí chemikálie.

Teplárna již odběratelům nabídla bezplatnou termodesinfekci rozvodného systému, kdy se voda krátce zahřeje na 70 a více stupňů, což bakterii zničí. Podle bytového družstva Krušnohor to není v domech efektivní. Družstvo upřednostňuje chemické čištění.

„Firma nás letos v dubnu ujistila, že akreditované zdravotnické testy na třech náhodně vybraných výměníkových stanicích vyloučily výskyt životu nebezpečných koncentrací bakterie. Přesto teplárenská společnost nabídla odběratelům pomoc s likvidací legionelly v případě, že se někde měřením zjistí. Na vyžádání by pak firma teplou vodu zdarma více ohřála všem vzájemně propojeným domům. Jedna výměníková stanice jich zásobuje několik. Nyní ale podle Horáka nemá firma k dispozici jakoukoli potvrzenou informaci o výskytu bakterie v Mostě. Chemické čištění, které družstvo organizuje, je proto podle SETEP nepodložené a nesystémové,“ vysvětlil Mostecký deník.

Podle družstva zástupci firmy mystifikují a probírají bakterii přímo s nájemníky, aniž by si s vedením Krušnohoru vyjasnili celou situaci. „Obojí má vést k diskreditaci družstva, aby si mohla společnost SETEP na úrovni dodávek tepla dělat, co se jí zlíbí, a tím poškozovat občany města,“ uvedl ředitel Krušnohoru František Ryba, podle kterého teplárna výskyt bakterie legionelly v bytových domech nikdy neřešila. Zvýšený zájem začala podle Ryby projevovat až v době, kdy se jí nedaří prosadit nový způsob účtování tepla, který by byl finančně nevýhodný pro bydlící.

Přemnožení potkani

Severočeský Most také trápí velké množství potkanů, je jich zde až čtvrt milionu. Podle expertů takové množství nejde kompletně vyhubit. Lze jej však systematicky snižovat. V Mostě žije 60 tisíc obyvatel. Na jednoho z nich tak obrazně připadá čtyři až pět potkanů. Podle magistrátu jejich výskytu napomáhají svoji nezodpovědností obyvatelé města.

„Lidé by totiž neměli splachovat zbytky jídla do záchodu, potkani pak mají v kanalizaci dostatek potravy. Navíc se jedná o porušení kanalizačního řádu, protože jídlo do záchodu nepatří. Dále je nutné, aby lidé nedělali nepořádek kolem popelnic, protože vyhazování zbytků jídel do kontejnerů nebo dokonce kolem nich opět jen přiláká potkany,“ uvedl dále magistrát.

Součinnost zainteresovaných stran zvyšuje efektivitu hubení

„Efektivitu deratizace zvyšuje to, když se ve stejnou dobu připojí se svými prostory a objekty také města a obce, případně průmyslové podniky, v jejichž areálech se potkani pohybují. Jde především o výrobce potravin a vývařovny. Důležitá je koordinace aktivit zúčastněných stran. Můžu konstatovat, že s většinou měst a obcí je spolupráce v této oblasti velmi dobrá. Deratizace pro naši společnost realizují specializované firmy ve spolupráci s našimi zaměstnanci, kteří jim zpřístupňují kanalizační síť,“ nastínil zkušenosti s deratizací ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Scroll to Top