Kroměříž disponuje novým digitálním povodňovým plánem

Plán proti velké vodě zpracovala společnost Envipartner. Náklady činily 470 tisíc korun a z evropských fondů získala Kroměříž 440 tisíc korun. „Město i okolí získalo dokument, který v případě záplav může sehrát důležitou roli a může pomoci minimalizovat povodní způsobené škody,“ zdůraznil starosta Jaroslav Němec. Kroměříž o tom informovala na svém portálu město-kromeriz.cz.

„Lidé zde najdou aktuální informace o počasí, hladině i správcích vodních toků, povodňových komisí včetně kontaktů, hydrologické údaje, informace o varovném systému či o záchranných činnostech při záplavách. Grafická část obsahuje podrobné mapy, kde jsou například vymezena záplavová území či označena místa omezující průtok, jako jsou třeba mosty, nebo protipovodňová opatření,“ popsala Zuzana Kytlicová z radničního odboru rozvoje města.

Středomoravské město postihla velká voda v roce 1997 a po záplavách bylo opraveno koryto řeky Moravy a navyšovaly se břehy na Moštěnce i na Moravě. Následně byla opravena kanalizace. Nyní je zmodernizován i povodňový systém, který městu pomohl v letech 2006 a 2010 v boji s padesátiletou vodou.

Město se nyní připravuje na další komplexní ochranu proti záplavám. Zastupitelé v září schválili smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Protipovodňová opatření v povodí Moravy – lokalita Kroměříž. Město ji chce následně uzavřít s Povodím Moravy, městy Chropyně a Hulín a obcemi Břest a Skaštice, na jejichž katastru by se také měla protipovodňová opatření budovat.

„Díky projektu se změní i hospodaření s vodou v krajině. V období sucha ji nově vybudované objekty budou zadržovat, v období záplav ji zase odvedou pryč tak, aby neohrožovala lidi ani jejich majetek,“ popsal vedoucí vodoprávního úřadu radnice Petr Vodák, podle kterého se náklady na protipovodňová opatření pohybují kolem půl miliardy korun. Devadesát procent částky by měla uhradit dotace. Práce zřejmě začnou v roce 2026 a hotovo by mělo být v roce 2035.

Scroll to Top