Diskuze o splavnění Berounky

Poslankyně STAN Jana Krutáková chce prostřednictvím právě projednávané novely vodního zákona prosadit návrh, který by zabránil projektu splavnění Berounky v úseku od přístavu v pražském Radotíně zhruba 40 kilometrů proti proudu. Podle ní lze vzhledem k hydrologickým poměrům vodního toku o splavnění uvažovat jenom za předpokladu realizace rozsáhlých stavebnětechnických děl umožňujících splavnění.

Generel ke splavnění Berounky zpracovalo ministerstvo dopravy. Jedná se o významný investiční záměr, díky kterému by se vybagrovalo dno řeky od Berouna po Radotín a zahrnoval by dva nové jezy, deset plavebních komor, zvýšení jezu v Karlštejně nebo vybudování plavebního kanálu v úseku Lipence – Dolní Černošice. Podle Krutákové s projektem nesouhlasí Praha ani města či obce ve Středočeském kraji.

Výzvu proti lodím na Berounce podepsali starostové Černošic, pražských městských částí Radotín, Velká Chuchle, Zbraslav, Modřany a Lipence. Připojila se také pražská radní pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí Jana Plamínková. Odpůrcům vadí nejistá budoucnost řeky. „Při velké vodě by řeka mnohem rychleji ohrozila nejen místní a jejich domovy, ale povodeň by měla mnohem rychlejší nástup i v samotné Praze,“ zdůraznil na jaře radotínský starosta Karel Hanzlík.

Vjezd lodí na řeku počítá s dvěma variantami

V prvním případě by cesta vedla bývalým korytem řeky, v druhém pak stávajícím korytem. „Řeka je mezi Černošicemi a soutokem mělká. Prohloubení koryta by změnilo ekosystémy. Třeba jedno z největších trdlišť pro vytírání ryb je pod černošickým jezem. A pokud jej zrušíme, bude to mít nepříznivý vliv na populaci ryb nejen v Berounce, ale také ve Vltavě,“ uvedla Jana Plamínková. V ohrožení by zřejmě byly i projekty směřující k záchraně jedinečných míst na řece, jako je třeba přírodní park Soutok.

Scroll to Top