Nová komise pro boj se suchem

Senát ČR vytvořil komisi, jejímž posláním bude řešení problematiky sucha a nedostatku vody. Její oficiální název zní VODA – SUCHO. Komise bude kontrolovat dodržování a přijímání příslušných opatření zejména v oblasti životního prostředí a zemědělství. Naváže na pracovní skupinu pro vodu a sucho, která v senátu působila v závěru minulého funkčního období.

Sucho se z léta přeneslo do podzimu. Podle hydrologa Českého hydrometeorologického ústavu Radka Čekala je nejzávažnější situace v severovýchodních Čechách. Během prvního týdne v říjnu byly srážky na území České republiky značně podprůměrné, ale rozdílné dle oblastí. Na Moravě spadla zhruba polovina běžného množství, v Čechách odpovídaly srážkové úhrny necelé třetině.

Nejpostiženější toky jsou v povodí Sázavy, Jizery a některé přítoky horního a středního Labe. Na historickém minimu jsou průtoky řek Smědá, Lužická Nisa, Ploučnice, Kamenice a Úterský potok. Mimořádného sucha dosáhla hladina podzemní vody ve vrtech v povodí Orlice, Labe od Orlice po Jizeru, Jizery, horní Ohře, Ploučnice a střední Moravy.

„Pokud dva nebo tři měsíce v podstatě neprší a je výrazný deficit srážek, tak na problémy se suchem není připraven žádný stát na světě. A to dokonce ani Izrael, který je naprostý lídr a připravuje se padesát let,“ řekl na konci srpna ministr životního prostředí Richard Brabec.

Zvlášť některé menší obce mají problém s vysycháním studní. „Pomohli jsme 140 tisícům lidí z 300 obcí, aby si mohli vybudovat nové vrty a studny. A dalších 500 obcí máme připraveno,“ uvedl ministr. Byly také obnoveny stovky rybníků, tůní a menších nádrží.

„Udělali jsme tisíce konkrétních projektů, které zadržují vodu v krajině. Pokud ale ráz počasí bude takovýto, tak je zřejmé, že s tím budeme ještě několik let bojovat. Bude to trvat klidně deset let, než se začne projevovat efekt opatření. Kdyby naši předchůdci začali před patnácti lety, mohli jsme být v jiné situaci,“ doplnil Brabec.

Scroll to Top