Úklid regulovaného úseku Labe

Klesající hladina Labe v regulovaném úseku od zdymadla Střekov po státní hranici postupně odkryla mnoho předmětů, které do řeky nepatří. Pracovníci provozního střediska Povodí Labe v Děčíně průběžně celý rok odstraňovali a likvidovali nalezený odpad. Poslední velká úklidová akce proběhla na začátku listopadu.

Celkem bylo od února do listopadu letošního roku z koryta řeky a břehových pozemků odstraněno 168 kusů pneumatik, železné konstrukce, trubky a ostatní materiál. Práce byly i s použitím mechanizace náročné, neboť některé předměty byly velmi rozměrné nebo těžké, například pneumatiky vyplněné betonem nebo zcela zanesené štěrkem,“ sdělila mluvčí podniku Hana Bendová.

Byl také zlikvidován ostatní odpad v podobě černých skládek nebo nepořádku po rybářích. Finanční náklady na uložení odpadů na řízenou skládku dosáhly jen za zmíněný úsek regulovaného Labe bez nákladů na jejich sběr, naložení a odvoz několika desetitisíců korun.

Samozřejmě, úklid řeky patří k našim povinnostem. Zde se však nemůžeme zbavit intenzivního dojmu, že uklízíme po někom, kdo si ulehčil vlastní život na úkor životního prostředí,“ zdůraznila Bendová.

Scroll to Top