21 milionů do vodárenství z prostředků Královehradeckého kraje

Hejtmanství mezi obce rozdělí 21 milionů korun na podporu budování vodovodů, kanalizací nebo čistíren odpadních vod. V roce 2018 se jedná již o třetí kolo dotačního programu. Média o tom informoval radní pro zemědělství a životní prostředí Karel Klíma. Záměr na začátku prosince projednají krajští zastupitelé.

„Ve třetím kole jsme podpořili 11 projektů za bezmála 21 milionů korun. V letošním roce se podpořilo celkem 56 projektů na rozvoj vodohospodářské infrastruktury za více než 57 milionů korun,“ uvedl Klíma. Díky dalším dotacím bude zahájena například třetí etapa výstavby vodovodu v Češově-Liběšicích nebo dostavba vodovodu v Radimi či Údrnicích na Jičínsku. Vznikne také kanalizace s čistírnou odpadních vod v Pilníkově na Trutnovsku a biologické dočišťování odpadních vod bude mít obec Barchov na Hradecku.

Kraj podpoří i více ekologické výuky

Výchova, vzdělání a osvěta jsou tři pilíře, které povedou k přípravě obyvatel na extrémní klimatické jevy, jako jsou povodně nebo sucho. Hejtmanství chce proto posílit environmentální výchovu na školách, kde tyto body patří spíše k doplňkovým a jejich rozsah vesměs závisí jen na dobrovolnosti pedagogů. Podle radního Karla Klímy má environmentální vzdělávání v kraji specifický význam z hlediska mimořádného přírodního potenciálu.

Scroll to Top