Vědci z Mendelovy univerzity zkoumají masivní vymírání ryb

Brněnští experti začali pracovat na speciálním projektu. Cílem je lépe předpovídat úbytek kyslíku v rybnících. Mohlo by tak být možné zabránit rozsáhlým úhynům ryb. Informoval o tom vedoucí projektu Radovan Kopp z Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství.

Rybníky vysychají kvůli změnám klimatu. Podobné problémy budou podle znalců stále častější. „Náš úkol je zmonitorovat co nejvíce parametrů, dát je do souvislosti s úhyny a zjistit, jestli je ještě další faktor vedle klimatu, který úhyny způsobuje, nebo ne,“ uvedl Kopp, který vede tým zhruba 20 vědců. Podle vedoucího projektu se problém u některých rybníků opakuje, což může souviset se znečištěním, protože řada menších vodních toků vysychá a do rybníků tak teče třeba jen voda z čistíren odpadních vod, která je bohatá na živiny.

„Budeme sledovat výskyt sinic, organické hmoty v usazeninách i množství ryb. Výsledkem bude kategorizace rybníků podle vybraných parametrů. Čím víc faktorů budeme mít, tím bude předpověď přesnější,“ doplnil Kopp. Výhledově by měla vzniknout předpovědní mapa s vazbou na předpověď počasí, podle které bude možné varovat před možným úhynem ryb v určitých rybnících. Jako data expertům poslouží podklady ze zhruba 50 rybníků v různých krajích.

Zdroj: idnes.cz 

 

Scroll to Top