Středočeský kraj podpoří třemi miliony výstavbu kanalizace

Středočeské hejtmanství pošle tři miliony korun do Psár u Prahy. O dotaci na páteřní kanalizační sběrač rozhodli krajští radní.

Kraj musel reagovat na skutečnost, že Psáry musely výstavbu kanalizace urychlit kvůli naplánované opravě krajské silnice, pod níž bude páteřní sběrač zčásti umístěný. „Třebaže obec již má vybudovaný systém splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod, na který jsou napojeny nejen Psáry, ale u Horní a Dolní Jirčany, nachystala projekt budování kanalizačních řadů za 16,2 milionu korun. V části kanalizace je totiž třeba navýšit kapacitu,“ vysvětlil Nymburský deník. Podle Heleny Frintové z krajského úřadu budou kanalizační řady uloženy do silnice, místních komunikací, chodníku a do zeleně.

Významně posílí infrastrukturu

Téměř 100 středočeských obcí a místních částí dostane nové vodovodní nebo kanalizační sítě. Vyplývá to z jarního plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Region reaguje na aktuální potřeby včetně změn v počtech obyvatel.

„Ve Středočeském kraji výrazně stoupá počet obyvatel. My dnes jako kraj jednáme s magistrátem hlavního města Prahy o koordinaci rozvoje vodohospodářské infrastruktury řekněme ve velké Praze, to znamená v Praze a částí okolo ve Středočeském kraji. A jsem rád, že funguje komise. Já a radní pro infrastrukturu Jana Plamínková k tomu máme aparát, kde tuto problematiku řešíme,“ uvedl v dubnu pro Český rozhlas Miloš Petera.

Do rozvíjejících částí okolo Prahy by měla téct voda Pražských vodovodů a kanalizací. „Kdybych to řekl úplně, přes pražskou infrastrukturu poteče do Středočeského kraje. Celý ten problém je na začátku. To znamená, už se bavíme o Želivce, přivaděči do Prahy, posílení vlastně zásobníků vody Přední Kopanina a další posílení vlastně zvětšení potrubí přes Prahu, aby se ta voda dostala do Středočeského kraje v dostatečném množství,“ uvedl dále Petera. Podle něj jde o soubor problémů, na které Středočeský kraj potřebuje nejméně tři miliardy korun.

 

Scroll to Top