Mendelova univerzita: Nádrž Skalička může negativně ovlivnit podzemní vody

Vodní dílo Skalička má být hlavní ochranou proti velké vodě v Pobečví. Umožnilo by i nadlepšování minimálních průtoků pro zajištění ekologických funkcí a odběrů níže po toku. Sloužit má také pro výrobu elektrické energie a rekreaci. V dubnu 2017 vláda schválila výkup nemovitostí za 1,24 miliardy korun pod plánovaným vodním dílem. Předpokládaný termín zahájení stavby je rok 2024. Stavba vzbuzuje spoustu emocí. Vezme například prameny lázním v Teplicích nad Bečvou?

Studie Mendelovy univerzity v Brně vychází ze dvou faktů. „Prvním je skutečnost, že dosud nikdo přesně nepopsal, kam až sahá vápencové podloží Hranického krasu, o němž se předpokládá, že je laicky řečeno děravé jako ementál. Tím druhým je naopak prokázaná provázanost povrchové vody řeky Bečvy s vodou podzemní, tedy i „minerálkou“, jež dotuje léčivé prameny v lázních. Experti se obávají, že kvůli prostupnosti podloží bude voda z přehrady svým tlakem bránit výstupu oxidu uhličitého do vody v podzemí. Důsledkem bude, že voda, na níž téměř 470 let závisí teplické lázně, nebude mineralizovaná,“ popisuje idnes.cz.

Podle jednoho z autorů, Milana Geršla z Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity trvalé zaplnění díla Skalička vodou a navýšení hydrostatického tlaku o zhruba dvacet metrů bude znamenat trvalé a nevratné změny v režimu minerálních vod i v jejich kvalitě. Podle Geršla podmínky v oblasti nepřejí ani samotné stavbě. „Vzhledem k dosud neznámému rozsahu zkrasovění a ke specifikům hlubinného krasu lze za reálné považovat také problémy inženýrsko-geologického charakteru, tedy těsnost a stabilitu horninových vrstev,“ dodal.

Ředitelka lázní Bohdana Opočenská přiznala, že se bojí o ztrátu pramenů. Lázně fungují od roku 1551 a mineralizovanou vodu čerpají ze čtyř vrtů. Speleopotápěči potvrdili, že voda v Bečvě komunikuje s vodou v podzemí. „Když stoupne hladina vody v Bečvě, za dva až tři dny stoupne i hladina jezírka v propasti. O povodních 1997 vystoupala hladina Bečvy o sedm metrů, přesně o tolik metrů pak byla výš i voda v propasti,“ popsal šéf skupiny Hranická propast Michal Guba.

Povodí Moravy ovšem kontrovalo, že o stavbě přehrady rozhodnuto dosud není a vláda bude vybírat ze sedmi možných podob budoucího díla. „Nechali jsme vypracovat několik technicko-ekonomických studií na různé varianty, včetně suchého poldru či bočního suchého poldru. Varianty s trvalým vodním nadržením jsou asi čtyři. Žádnou z nich neprosazujeme, není to ani v naší moci. Z vodohospodářského hlediska je výhodnější varianta vodní nádrže, a to z důvodu hospodaření s vodou. Zvlášť, když se nyní velmi důrazně skloňuje slovo sucho. Pokud bude mít negativní vliv, chceme vědět, zda lze přijmout opatření, která by to eliminovala,“ sdělil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Zdroj: idnes.cz

Scroll to Top