Stát zřídí nové komise pro boj se suchem

Česko chce založit speciální komise, které budou pomáhat v boji proti suchu nebo zakazovat odběry vody. Za neuposlechnutí může hrozit pokuta až do výše 200 tisíc korun.

S novelou vodního zákona, díky které by komise vznikly, počítá ministerstvo zemědělství. Měly by fungovat na úrovni krajů, obcí s rozšířenou působnosti, ale existovat bude i celorepubliková skupina. Komise pro sucho budou moci omezit nebo zakázat odběry povrchových vod obecně, ale i u firem, které to mají povolené od úřadů. Budou rovněž moci omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu nebo nařídit vlastníkovi technického zařízení, které slouží pro odběr ze záložního zdroje vody, jeho zprovoznění.

Scroll to Top