Konference Vodní toky 2018

16. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí „Vodní toky 2018“ se bude konat pod záštitou ministra zemědělství a primátora statutárního města Hradec Králové ve dnech 20.11.– 21. listopadu 2018 v hotelu Černigov v Hradci Králové.

Hlavními organizátory akce jsou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost a státní podniky Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Moravy, Povodí Ohře a Povodí Odry.

Hlavními tématy budou:

  • problematika správy vodních toků a správy povodí

  • podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů

  • řešení extrémních hydrologických jevů (sucho, povodně)

  • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině

  • legislativa a výzkum ve vodním hospodářství

  • plánování v oblasti vod

Podrobnější informace ke konferenci zde. 

Scroll to Top