Povodí Moravy opět podpoří dobrovolné hasiče

Podnik rozhodl o rozdělení grantu 80 420 korun na podporu jednotek dobrovolných hasičů. Částku si rozdělí hasiči ze Štěpánovic, Žeravic, Jankovic, Opatovic a Horní Bečvy.

„Obdrželi jsme 34 žádostí o finanční podporu na nákup osobních ochranných prostředků. Nakonec komise vybrala pět žádostí, mezi které částku 80 420 korun rozdělíme. Podporu směřujeme k těm jednotkám, které mají prokazatelný nedostatek ve vybavení, což je limituje v zásazích,“ uvedl k výsledkům grantového řízení generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Finanční prostředky výše jmenované sbory využijí na pořízení kompletní výbavy pro jednoho člena zásahové jednotky, financování zásahového oděvu nebo nákup zejména nepromokavých bund.

„Chtěl bych poděkovat všem sborům, které se přihlásily do letošního grantového řízení. Spolupráce s dobrovolnými hasiči si nesmírně vážím, protože s námi úzce spolupracují při povodních, při odstraňování následků havárií na vodních tocích i při odstraňování povodňových škod, zejména bleskových povodní lokálního charakteru,“ doplnil Gargulák.

Scroll to Top