Povodí Labe uložilo časovou schránku na přehradě Les Království

100 let oslaví příští rok přehrada Les Království. Povodí Labe v současnosti provádí opravu a renovaci všech budov, které tvoří komplex této národní kulturní památky. Práce probíhají především na budově bývalého domu hrázného a přilehlých hospodářských budovách. Do původní podoby jsou podle vodohospodářů rekonstruovány také další památkově chráněné objekty.

Modernizace je ideální příležitostí pro uložení časové schránky se vzkazem pro příští generace. Do ní bylo umístěno několik dokumentů, jež vypovídají o současné rekonstrukci přehrady, letošním suchém roce i o státním podniku Povodí Labe.

Jedná se například o fotografie porovnávající podobu domu hrázného a průjezdových bran před 100 lety a dnes, fotografie dokumentující nízký stav vody v přehradě na konci léta, výtisk výroční zprávy za rok 2017 a dopis pana generálního ředitele podniku Mariána Šebesty se vzkazem budoucím správcům vodního díla.

V dopise je také zdůrazněn přínos přehrady v době povodní a sucha. K písemným dokumentům vodohospodáři přidali pamětní mince, které Povodí Labe vydalo v roce 2016 k výročí 100 let od dokončení přehrady Labská, 100 let od katastrofy na Bílé Desné a 50 let od vzniku podniků Povodí.

Les Království je údolní přehradní nádrž na řece Labi vystavěná v roce 1920. Leží čtyři kilometry nad Dvorem Králové nad Labem. Přehrada je unikátní svým estetickým stavebním provedením. V současnosti je díky své jedinečnosti vyhledávaným cílem turistů. Od 1. července 2010 je národní kulturní památkou.

Scroll to Top