Kubala: Doba zdánlivého vodního blahobytu pokračuje

Generální ředitel Povodí Vltavy a předseda představenstva Svazu vodního hospodářství Petr Kubala hovořil ve svém úvodním slově na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací v Brně o tom, jakým způsobem je téma sucha v českém kontextu medializováno.

Média podle něj reflektovala to, že je v řekách i rybnících málo vody, což má negativní dopady na rekreaci, turistický ruch, rybáře nebo zemědělce. Opomenuta a informačně podceněna byla oproti tomu podle něj záležitost zdrojů povrchové i podzemní vody. Dostatek a vydatnost zdrojů se podle Kubaly nestala mediálním tématem proto, že vodárenské společnosti dokázaly realizací řady technických opatření zajistit spolehlivé dodávky dostatečného množství kvalitní pitné vody i v oblastech, kde se objevily problémy s vydatností zdrojů.

Vodaři situaci zvládli, odběratelé problémy nezaznamenali, a proto dál žijí v představě zdánlivého vodního blahobytu. Podle Kubaly je potřeba věnovat více pozornosti osvětě a přijímat kroky, abychom ovlivnili veřejné mínění ve vztahu k vodním zdrojům. Cílem Svazu vodního hospodářství je realizovat kroky, aby bylo možné zajistit dostatek vodního zdrojů do roku 2050.
Problematika vodních zdrojů je podle Kubaly zanedbávána, mělo by ji být věnováno více pozornosti, protože je třeba mít v patrnosti, že bez vody to nepůjde a z mokřadu se nenapijeme.

Scroll to Top