Konference Provoz vodovodů a kanalizací zahájena

V Brně byl v Hotelu Voroněž zahájen 16. ročník konference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou organizuje Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Jeho představitelé ve svém úvodním slově reflektovali změny, kterých bylo v uplynulém období dosaženo.
Předseda představenstva SOVAK ČR Miloslav Vostrý pozitivně reflektoval zlepšující se spolupráci mezi vodárenským sektorem a ministerstvy životního prostředí a zemědělství, které hrají ve vymezení hracího pole v oboru významnou roli. SOVAK ČR se stalo také členem Hospodářské komory ČR, čímž se mu otevřela možnost připomínkovat novou legislativu ovlivňující sektor.
Ředitel SOVAK ČR Oldřich Vlasák zmínil roli organizace při přípravě legislativy, kdy hraje důležitou roli v připomínkovém procesu. Hovořil také o tom, že obor potřebuje především stabilní prostředí, aby se legislativa neměnila příliš často a její změny byly předvídatelné. Jen tak je možné efektivně plánovat finančně náročné investice, které jsou příliš drahé na to, aby byly velmi rychle měněny indikátory, kterými byly vyvolány.

Scroll to Top