Začíná konference Provoz vodovodů a kanalizací, vodarenstvi.cz je na místě

Tradiční odborná akce se uskuteční pošestnácté a je příležitostí pro setkání zájemců z oboru, diskuzi a získání přehledu o aktuální situaci v oboru vodovodů a kanalizací. Připraveny budou přednášky seznamující účastníky s novinkami z legislativy, technologiemi i příklady dobré praxe.

Hlavními tématy konference budou Voda a SMART technologie včetně Smart meteringu, Novela vodního zákona z pohledu sucha, Sucho a stav podzemních a povrchových vod, jejich kvalita, Plány pro zvládání sucha a nedostatku vody včetně metodiky, Ekonomická regulace v oboru VaK, Materiálová transformace odpadů v oboru vodovodů a kanalizací, Inovativní procesy úpravy vody, Nový pohled na čištění odpadních vod a Problematika srážkových vod.

Redakce vodarenstvi.cz je na místě a bude z konference poskytovat aktuální zpravodajství.

Scroll to Top