Start třetí družice Metop-C pro monitorování stavu počasí 7. listopadu

V návaznosti na událost spustil EUMETSAT kampaň #METOPMEETUP. První dva satelity již pracují na polární oběžné dráze ve výšce přibližně 800 kilometrů více než deset let. Metop-A byl vynesen 19. října 2006. Metop-B o šest let později. Polární družice zajišťují dlouhodobou kontinuitu dat z pozorování. Získané informace následně slouží pro monitorování aktuálního stavu počasí a také jako vstupní data do numerických modelů počasí.

Výstupy z numerických modelů jsou nejdůležitějším zdrojem informací pro všechny národní (hydro)meteorologické služby. Pro krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé předpovědi je využívá také Český hydrometeorologický ústav. Data z přístrojů IASI družic Metop významně přispívají k postupnému snižování chyb v prognózách, které využívá jak veřejnost, tak státní správa. Program EUMETSAT Metop zahrnuje sérii tří evropských meteorologických družic na polární dráze. Metop-A, Metop-B a Metop-C společně tvoří součást kosmické komponenty programu EPS.

EUMETSAT je mezivládní organizace založená mezinárodní úmluvou roku 1986 a v současnosti sdružuje 30 evropských států. Jejím posláním je vývoj, provoz a využití meteorologického družicového systému pro potřeby členských a spolupracujících států.

Česká republika byla od roku 2005 spolupracujícím státem EUMETSAT. Plné členství odsouhlasila přístupem ČR k Úmluvě o založení EUMETSAT a sjednáním Dohody mezi ČR a EUMETSAT v roce 2009, jež vstoupila v platnost o rok později. Vládním gestorem je Ministerstvo životního prostředí ČR, odborné zapojení je garantováno Českým hydrometeorologickým ústavem.

 

Scroll to Top