Rozkoši chybí tři čtvrtiny vody

Sucho nadále sužuje řeky a potoky v povodí Labe. Nedostatek srážek se projevuje také u vodních nádržích. Do některých z nich dokonce přitéká nejméně srážek za poslední čtvrtletí. Situace je nejhorší u přehrady Rozkoš. Ta má jen 25 procent obvyklého množství vody.

„Vodní toky v povodí Orlice, Loučné a Chrudimky jsou na úrovni asi 25 až 50 procent dlouhodobého normálu. Nižší průtoky – pod 20 procent říjnového normálu – jsou například na Doubravě, Cidlině a na Výrovce,“ informoval Jiří Petr z Povodí Labe. Citelný nedostatek je i podzemní vody. Podle Českého hydrometeorologického ústavu byla většina sledovaných mělkých vrtů silně nebo dokonce mimořádně podnormálních a srážky na tom nic nezměnily.

Nádrž Rozkoš opakovaně během koupací sezony trápí výskyt sinic a řas. Voda také bývá znečištěna fosforem. Plán na změnu, která by měla množství fosforu v nádrži omezit, byl schválen prostřednictvím Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje.

Povodí Labe si nechalo vypracovat studii, díky které zjistilo, že se škodliviny dostávají do Rozkoše z odpadních vod přitékajících z levobřežní strany přehrady. Ty budou nově odvedeny tlakovým potrubím do kanalizačního přivaděče v Novém Městě nad Metují a následně do čistírny odpadních vod. Královehradecký kraj se bude na akci finančně podílet.

Podle krajského radního pro vodní hospodářství, životní prostředí a zemědělství Karla Klímy tak dostanou další příležitost k rozvoji obce ležící v blízkosti nádrže. Podle něj řešení umožní odvedení splaškových vod z průmyslové zóny Vysokov. Nádrži Rozkoš se také přezdívá Východočeské moře. Podle rozlohy se jedná o osmou největší přehradu v České republice a jejím účelem je protipovodňová ochrana, nadlepšení průtoků v Labi, rekreace či chov ryb.

Zdroj: Deník, idnes.cz 

Foto: idnes.cz

Scroll to Top