Století v hydrologii – změny revoluční i evoluční, chyby i poučení

Za století ve světové i české hydrologii se stalo mnoho událostí, které lze v některých případech označit za milníky. Mezi ně můžeme zařadit například vznik hydroinformatiky, hydrometeorologie a ekohydrologie, rozvoj hydrometrických zařízení a metod a revoluční vznik a rozvoj programových prostředků matematického modelování a geografických informačních systémů.

Ve středu 7. listopadu se bude konat v Ostravě přednáška vedoucího Oddělení hydrologie ČHMÚ Ostrava Jana Unucky. Ta se zaměří na významné momenty české hydrologie a nastíní další směry vývoje.

Jan Unucka se specializuje na matematické modelování a využití GIS v hydrologii, lesnickou hydrologii a výzkum starých vodních děl v krajině. V současnosti vyučuje předměty zaměřené na hydrologii, hydrauliku a environmentální modelování na VŠB-TU Ostrava a Masarykově univerzitě.

středa 7. listopadu, 16:30

Ostrava-Poruba, K Myslivně 3, Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Věková skupina: střední školy, dospělá veřejnost
Téma: fyzika, matematika, technika a technologie, životní prostředí

Scroll to Top