Kulesa: Nevhodně řešené svody, aneb Když zachycená voda potrhá dům

Novinky.cz publikovaly text Pavla Kulesy ze společnosti Nemopas, který se zaměřil na nevhodně řešené svody v domech. Podle něj může mít voda blízko domu vážné následky. Nechybí ani příklad konkrétních škod. Text zveřejňujeme v nezměněné podobě. 

Pan Jiří má starší malý domek se zahradou a léta s ním neměl problémy. V souvislosti se suchými léty se rozhodl zachycovat vodu na zalévání a udělal si proto „odbočku” z okapu do sudu. A celý systém vylepšil o přepad ze sudu do země u něj.

Vše fungovalo výborně, ale pak přišlo několik velkých dešťů v době, kdy pan Jiří nebyl doma. Voda tekla stále do sudu, přetékala do přepadu a tím se dostávala k rohu domu. Roh se najednou potrhal, objevily se trhliny ve zdivu. To pana Jiřího dost překvapilo a vyděsilo.

Trhlina na rohu domku pana Jiřího

Podobnou situaci zažila paní Věra. Svody ze střechy z okapů má svedeny přímo k domu. Napojení na kanalizaci není úplně jasné a rozhodně nejsou v místě provedeny čisticí a kontrolní gajgry. Jednou se tak po období velkých dešťů i u paní Věry objevily trhliny ve stěně domu.

Hrozivé trhliny na domě paní Věry

Co vedlo u pana Jiřího a paní Věry k potrhání zdí? Důvodem je kombinace jílovitých zemin kolem základů a velkého množství vody, která se k základům dostala.

Jíly se bohužel chovají z tohoto pohledu velmi nepříjemně. Pokud dojde k jejich většímu zvodnění, výrazně změní své vlastnosti a základy, které jsou v jílech založeny, mohou poklesnout.

Na domech pana Jiřího i paní Věry se právě kvůli nevhodně řešeným svodům ze střechy dostávalo k základům velké množství vody, jíly pod základy se zvodnily a základy poklesly.

Pokud stavíme stavby na jílovitých zeminách, je třeba základy dělat hlubší než obvykle – minimálně 120 cm. Současně je třeba pohlídat a zajistit, aby se voda, zvláště ze svodů ze střechy, nadměrně nedostávala k základům.

Staticky porušené stěny a základy sice lze sanovat pomocí speciálních spon a mikropilotů, ale rozhodně to není jednoduchá a levná záležitost.

Ing. Pavel Kulesa – specialista Nemopas, pavel.kulesa@nemopas.cz

Scroll to Top