ČHMÚ: Pokračuje likvidace nepotřebných vrtů

Projekt začal v roce 2016 a ukončení se předpokládá v první části roku 2019. Akce zahrnuje odstranění 46 vrtů. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav.

Řídicím orgánem je ministerstvo životního prostředí a zprostředkujícím subjektem Státní fond životního prostředí České republiky. Vrty fyzicky likviduje specializovaná firma. „Vrty byly Oddělením podzemních vod v Českém hydrometeorologickém ústavu pečlivě vybrány pro své stáří, nepotřebnost či havarijní stav. Jsou ve vlastnictví ČHMÚ a nachází se na pozemcích ať už právnických, či fyzických osob. Vrty se nacházejí, jak na zemědělsky obdělávaných polích, tak i v lesích či soukromých zahradách,“ stojí v tiskové zprávě ústavu. Primárním cílem likvidace nepoužívaných vrtů je zamezení nepředvídatelných situací způsobené zásahem nezasvěcených osob, možnost nenávratného poškození hydrogeologie podloží, propojení různých zvodní či kontaminace půdního prostředí.

Scroll to Top