Vodovody a kanalizace Pardubice zvýšily zisk na 14 milionů

Pardubické vodárny loni meziročně zvýšily hrubý zisk o 1,5 milionu. Čistý zisk dosáhl 10,1 milionu korun. Výnosy se zvýšily z 667 milionů na 695 milionů korun. Z vodného pocházelo 37 procent, ze stočného 44 procent. Zbytek připadal na ostatní výnosy. Informace společnost zveřejnila ve výroční zprávě.

Vodovody a kanalizace Pardubice v roce 2017 fakturovaly 7,167 milionu krychlových metrů vody, o 38 000 více než v předchozím roce, z toho 70 procent připadalo na domácnosti, ostatní na jiné odběratele. Od VS Chrudim společnost převzala asi 3,2 milionu krychlových metrů vody, Královéhradecké provozní prodala 292 000 krychlových metrů, společnosti Vodos Kolín 98 000 a Synthesii 157 000.

Společnost loni do investic vložila přes 200 milionů korun. V tomto směru patřila mezi největší akce obnova kanalizace v Sakařově ulici v Pardubicích za 26 milionů korun, zbudování vodovodu a kanalizace v pardubické ulici Ke koupališti za 14 milionů korun nebo odkanalizování obce Bezděkov za 10 milionů.

Hlavními akcionáři jsou město Pardubice a další města a obce v okolí. Ke konci roku společnost provozovala 718 kilometrů kanalizační sítě, které odvádí odpadní vodu pro necelých 80 procent okresu Pardubice.

Scroll to Top