Rokytnice postaví kanalizaci i čistírnu odpadních vod

Téměř 30 milionů korun bude investovat obec Rokytnice poblíž Valašských Klobouků do vodárenské infrastruktury. Podle starosty Antonína Goni jsou základy a přivaděč pro čistírnu již postavené. Objekt bude využívat jen samotná obce.

Hlavním cílem je odkanalizování místní části Horňansko. Kanalizace a napojení na čistírnu se mají týkat asi osmdesáti procent domácností. Obec získala dotaci z ministerstva zemědělství a od Zlínského kraje. Zbytek prostředků uvolní z vlastních zdrojů.

Zlínský kraj podpoří infrastrukturu více než 21 miliony

Program Podpora vodohospodářské infrastruktury si klade za cíl zvýšit vybavenost obcí Zlínského kraje a zvýšit počet obyvatel napojených na veřejný vodovod a kanalizaci s vyhovující likvidací odpadních vod. Připraveno je v něm 21,5 milionu korun.

První dotační titul je zaměřen na výstavbu a rozšíření veřejných vodovodů a vodárenských objektů, na vybudování zdrojů, kanalizací, zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody či na výstavbu čistíren odpadních vod, případně jejich intenzifikaci. Druhý je určen ke spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených ze státního rozpočtu nebo rozpočtu Evropské unie s plánovaným dokončením nejpozději do 31. října 2021.

O finanční prostředky mohou žádat obce do 2 000 obyvatel, ale také svazky obcí pro 501 až 2 000 obyvatel. Dotaci je možné získat do výše 10 milionů korun. Zlínský kraj již v posledních třech letech z programu podpořil 35 projektů celkovou částkou 34,5 milionu korun.

Scroll to Top