V Brně testují autobus na bioplyn z odpadních vod

V České republice se jedná o první autobus v MHD, který takto získanou energii využívá. Jde o pilotní projekt BioCNG pro města. Spoj jezdí do konce prosince na linkách spojující Chrlice a Modřice s centrem. Plyn čerpá v modřické čistírně odpadních vod. Informovala o tom mluvčí Dopravního podniku v Brně Hana Tomaštíková.

„Jedná se o velký krok kupředu a jsem rád, že dopravní podnik může být u toho a jako první v Česku tento plyn pro své autobusy využít. Jde o chytré řešení, které přispívá k soběstačnosti města. Odpad, který lidé vyprodukují, opět může sloužit lidem,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku Miloš Havránek.

Projekt zapadá do stále akcentovanější cirkulární ekonomiky. Jedná se o takovou ekonomiku, která produkuje minimum odpadů a maximálně je využívá. Odpadní voda bude v tomto případě sloužit jako využitelný zdroj energie.

„V České republice zatím neumíme efektivně využívat bioodpady, které jsou cenným zdrojem energie, a také organické hmoty, která zoufale chybí v zemědělské půdě. Na příkladu Brna chceme ukázat, že využitím biologicky rozložitelných odpadů vyprodukovaných na území města můžeme získat dostatek energie na celoroční pohon přibližně až 50 autobusů. Když z bioodpadu získáme energii v podobě plynu, pořád ještě zbude organická hmota a živiny, které můžeme použít jako hnojivo,“ vysvětlil iniciátor projektu Petr Novotný z Institutu Cirkulární ekonomiky.

Scroll to Top