Začíná rozsáhlá obnova mokřadů na Šumavě

V Národním parku Šumava startuje sedmiletý projekt LIFE for MIRES. Jeho cílem je zlepšit stav na více než 2000 hektarech v minulosti odvodněného území. Díky tomu se bude vracet voda do mokřadů i původních horských potoků. Podle ředitele Správy Národního parku Šumava Pavla Hubeného je to důležitý projekt nejen pro Šumavu samotnou, ale i pro jiné regiony.

Na programu LIFE for MIRES se podílí čtyři partneři. Správa Národního parku Šumava, Národní park Bavorský Les, organizace na ochranu přírody na německé straně Bund Naturschutz in Bayern e.V. a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. „Během řešení projektu v letech 2018-2024 bude revitalizováno 2059 hektarů ploch s poškozeným vodním režimem, z nichž celkem 1672 hektarů tvoří mokřady a rašeliniště. Ve výsledku to znamená zablokování téměř 80 kilometrů odvodňovacích kanálů a obnovu 13 kilometrů drobných potůčků. Práce budou prováděny ručně nebo s využitím lehké techniky,“ uvedla vedoucí projektu Iva Bufková, podle níž bude jednou z největších ploch, které projdou revitalizací, přes sto hektarů velké území pramenišť a mokřadů pod Zhůřím U Javorné.

Člen představenstva BUND Naturschutz Karl Haberzettl sdělil, že projekt přispěje k dalšímu posílení takzvaného Zeleného pásu Evropy, ekologickému koridoru podél bývalé železné opony. „Naše snahy vystihuje i motto celého projektu: „Krajina bez mokřadů je krajinou bez vody“. Význam mokřadů pro zadržování vody a také důležitost jejich obnovy v krajině chceme dál předávat veřejnosti. Součástí jsou proto i akce, kdy se lidé mohou do záchrany rašelinišť přímo zapojit nebo také dlouhodobý výukový program pro děti a studenty ve školách,“ řekla dále Bufková. Celkový rozpočet akce je 5,8 milionu euro, tedy zhruba 150 milionů korun. Z 60 procent je hrazena z dotačních fondů Evropské unie.

„Je to pro nás nesmírně důležitý projekt, je to obrovský krok pro Šumavu. Ta je jako houba a jenom čeká, až se bude moci napít vody. Díky obnoveným mokřadům a rašeliništím se zvýší hladiny podzemních vod a voda se bude postupně uvolňovat do krajiny i do Vltavy, kterou sytí v průběhu roku. Šumavská krajina se díky projektu opět vrátí do svého opravdu přirozeného stavu. Je to také klíčový projekt ministerstva pro boj se suchem, které v posledních letech eskaluje. V létě jsem založil Národní koalici pro boj se suchem, abychom se zabývali mimo jiné i konkrétními projekty, díky nimž vodu v krajině udržíme. Tohle je jeden z nich. Desítky milionů korun, které do takovéto důležité realizace vložíme, považuji za rozumnou investici do budoucna, která se nám mnohonásobně vrátí,“ uzavřel ministr životního prostředí Richard Brabec.

Scroll to Top