Vodohospodářská společnost Benešov zažádala o ochrannou známku

Vodohospodářská společnost Benešov podala u Úřadu průmyslového vlastnictví přihlášku k registraci kombinované ochranné známky VHS Benešov. Firma vznikla v roce 1993 oddělením ze Středočeských vodovodů a kanalizací Praha s následnou privatizací, při které byl současně převeden veškerý infrastrukturní vodohospodářský majetek na města a obce.

Od roku 2000 je jediným vlastníkem VHS Benešov nadnárodní společnost SUEZ. V roce 2002 se VHS na základě fúze sloučila se společností VOK Davle, a následně pak se společností AQUACON. Dnes zajišťuje komplexní vodohospodářské služby spojené se zásobováním obyvatel pitnou vodou, odváděním a čištěním odpadních vod ve více než 100 lokalitách ve Středočeském kraji.

Scroll to Top