SmVaK Ostrava: Významná modernizace největší úpravny vody v Beskydech za 125 milionů

Po rekonstrukci strojně-technologického vybavení největší úpravny vody v Podhradí u Vítkova za 130 milionů byla v roce 2018 zahájena rozsahem i zaměřením obdobně významná modernizace největšího provozu v Beskydech, Úpravny vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí. Upravuje vodu z nádrže Šance a zásobuje více než 60 měst a obcí v regionu vodou z hor. Práce budou podle vodohospodářů trvat do roku 2020.

„Loni byl zahájen významný investiční projekt za více než 50 milionů korun s cílem zefektivnit zpracování kalu vznikajícího při úpravě surové vody na vodu pitnou. Stavba byla finalizována v uplynulých týdnech. Díky tomu došlo ke snížení nákladů na zpracování kalu, nové technologie zmenšily dopady odvodňování kalu na životní prostředí,“ vysvětlil mluvčí společnosti Marek Síbrt. Podle něj byla také v novoveské úpravně zároveň zahájena investice za téměř 125 milionů korun, během níž dojde k rekonstrukci technicky a provozně zastaralých technologických celků úpravny včetně automatů řídících její provoz.

S investičními aktivitami v regionu to myslíme vážně, říká Anatol Pšenička

Ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek uvedl, že při úpravě surové vody na vodu pitnou dochází k produkci kalové vody, která vzniká zejména při regeneraci pískových filtrů, jenž slouží k zachycování nerozpuštěných látek a sedimentů vyskytujících se v povrchové vodě. Kalová voda se následně zpracovává a prochází procesem oddělení pevné a kapalné části.

„To, že to s investiční aktivitou u provozů Ostravského oblastního vodovodu jako páteřního výrobního a distribučního systému v regionu myslíme vážně, dokazuje také to, že jsme téměř před dvěma lety dokončili modernizaci strojně-technologického zařízení v Úpravně vody Podhradí za sto třicet milionů korun. Pro Úpravnu vody Nová Ves odstartoval významný modernizační projekt letos. Systém Ostravského oblastního vodovodu slavící letos šedesát let své existence si naši péči bezpochyby zaslouží,“ zdůraznila generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Vodohospodáři vymění technologické srdce provozu

Během prvního roku vodohospodáři zahájili v Úpravně vody Nová Ves stavbu, díky níž budou vyměněny technologické a stavební celky, které spolehlivě sloužily několik desítek let a v minulosti prošly řadou dílčích rekonstrukcí. Zároveň bude také instalován nový automatizovaný systém řízení.„ Pokrok v informačních technologiích se logicky nemůže vyhnout ani výrobě pitné vody. Data ze všech provozních celků budou směřovat na velín úpravny a centrální dispečink společnosti. Procesory jednotlivých celků mezi sebou navzájem komunikují po optických kabelech. Technologie je možné dálkově sledovat, ale také ovládat,“ sdělil dále Komínek. SmVaK Ostrava vymění také technologie srdce úpravny, které obsahuje 12 otevřených pískových rychlofiltrů.

„Zmodernizujeme odtokovou regulaci vody z filtrů, ultrazvukovými snímači budeme měřit hladinu vody ve filtrech, filtry osadíme novými zákaloměry, u filtrů budou instalovány rozvaděče se zobrazovacími dotykovými displeji pro možnost ručního ovládání, které nahradí stávající ovládací pulty filtračních jednotek. Rozvody vody budou z nerezu,“ popsal Komínek. Kromě toho budou vyměněna čerpadla a dmychadla ve strojovně, proběhnou také stavební úpravy vnitřních prostor.

Voda z hor i do Polska

Provoz úpravny, která zásobuje i nedaleké polské město Jastrzębie – Zdrój, bude po dokončení odpovídat stávajícím moderním trendům automatizace provozů s použitím nejmodernějších technologií. Podle SmVaKu Ostrava budou technologické celky nahrazeny nejlepšími dostupnými technologiemi s cílem zabezpečit a zachovat vysokou kvalitu vyráběné pitné vody v požadovaném množství.

Scroll to Top