Povodí Labe zrevitalizuje slepé rameno Orlice v Malšově

Revitalizace je součástí Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Cílem je zlepšení podmínek pro růst silně ohroženého rdestu alpského a kriticky ohroženého rdestu dlouholistého. Práce provede hradecká firma POPR.

„Transfer byl proveden koordinátorkou záchranného programu pro rdest Romanou Prausovou. Převážná část místní populace rdestu dlouholistého zůstala zachována ve vymezené bezzásahové zóně. Po dokončení revitalizace dojde k návratu rdestů na původní lokalitu. Z důvodu nedostatečného oslunění vodní hladiny pro vývoj vegetace a snížení množství opadu listí došlo k nutnému zásahu do břehových porostů – kácení stromů a keřů,“ stojí v tiskové zprávě vodohospodářů.

Dřeviny určené ke kácení byly vybrány koordinátorkou záchranného programu pro rdest a ke kácení bylo vydáno povolení Magistrátem města Hradce Králové. V současnosti v lokalitě probíhají práce na přípravě odvodňovací laguny, ve které bude vytěžený materiál odvodněn a následně odvezen na skládku. Ještě během října bude na místo stavby dopraven sací bagr, díky němuž bude odstraňován sediment z koryta slepého ramena. Veškeré stavební práce by měly být ukončeny do 15. listopadu 2019.

Scroll to Top