SmVaK Ostrava si vyzkoušely cvičení Blackout 2018

Vodohospodáři Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava museli během cvičení na Vítkovsku a Novojičínsku bojovat s rozsáhlým výpadkem dodávek elektrické energie v provozních objektech objektů pro dodávky pitné vody a čištění vody odpadní. Stav měl podle mluvčího společnosti Marka Síbrta charakter blackoutu, protože došlo k poškození významné distribuční trafostanice.

„Bez elektrické energie se ocitly čistírny odpadních vod v Novém Jičíně, Kopřivnici nebo Vítkově, ale také například naše největší úpravna pitné vody v Podhradí na Vítkovsku a několik čerpacích stanic na vodovodní a kanalizační síti. Mimo provoz byly také benzínové pumpy v regionu, kde by bylo možné dočerpat potřebné pohonné hmoty. Proto jsme museli aktivovat vlastní rezervní zdroje, které máme pro tento případ připraveny. Pro tento stav má naše společnost vypracován krizový plán, jak postupovat. Během cvičení jsme si prověřili jeho aplikovatelnost v praxi,“ vysvětlil generální ředitel SmvaK Ostrava a vedoucí krizového cvičení Anatol Pšenička.

Podle Síbrta se bez elektrické energie ocitla také správní budova společnosti v Ostravě. Zde sídlí takzvaný mozek celého systému vodohospodářů. Jedná se o centrální dispečink, kterým je klíčovým informačním, komunikačním a řídícím centrem, díky němuž je monitorován, řízen a usměrňován chod vodovodní a kanalizační soustavy. I s využitím speciálně vytvořeného havarijního účtu zůstalo při výpadků serverů dispečerské pracoviště aktivní.

„Cvičení reálně simulovalo situaci, kdy by k dané situaci došlo, a provozy byly odpojeny od veřejné sítě. Do terénu vyjeli naši lidé s dieselagregáty, aby zajistili provoz zařízení tak, že nikdo z našich odběratelů nezaznamenal problémy s dodávkami pitné vody,“ uvedl ředitel Ostravského oblastního vodovodu a zástupce vedoucího krizového cvičení Jiří Komínek.

Podle Komínka je nespornou výhodou páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu to, že je až na výjimky gravitační. „Provedli jsme také řadu dalších nezbytných provozních opatření, během nichž jsme si ověřili našich schopnost reagovat na tento mimořádný stav,“ doplnil Komínek.

Ilustrační foto 

Scroll to Top