Další modernizace čistírny ve Svitavách

Díky novým technologiím za čtyři až pět milionů korun bude zajištěn bezproblémový chod zařízení. Ve městě také pokračuje výstavba protipovodňových opatření, které by měly být dokončeny v roce 2019.

„Prostředky, které získáváme z vodného a stočného, vracíme zpět do rekonstrukcí jak vodovodů, tak kanalizací a část prostředků jde i na čistírnu odpadních vod. Momentálně chystáme úpravy srážení fosforu, tedy dílčí úpravu na dmýchárně, kterou potřebujeme posílit,“ vysvětlil vedoucí Odboru životního prostředí Marek Antoš.

Protipovodňová opatření, která buduje Povodí Moravy, zajistí po dokončení ochranu města na průtok padesátileté povodně a ochrání 600 obyvatel Svitav na území pokrývajícím více než 15 hektarů. V chráněném území se nachází 150 bytových a rodinných domů. Odhadovaná hodnota majetku, kterou budou nová opatření chránit, je 700 milionů.

V prosinci vodohospodáři dokončili nejproblematičtější úsek. Náklady činí 54 milionů korun, z čehož 85 % dotuje ministerstvo zemědělství. Na zbylé částce se na základě společné smlouvy podílí Povodí Moravy a město Svitavy.

Scroll to Top