Na kvalitu vody v protivínském pivovaru dohlíží raci

Pět raků v Pivovaru Protivín hlídá to, jestli je voda pro vaření piva bez závad. Pohyb korýšů je monitorován kamerami. Srdeční tep raků je sledován pomocí infračervených senzorů, které mají připojené k tělu.

„Rak má na hlavohrudi přilepené čidlo, které na bázi infračerveného světla zachycuje zvětšený nebo zmenšený objem srdce. Drátem se tento impulz převádí do počítače. Rak reaguje pohybem na znečištění, čímž se mění jeho srdeční aktivita, a to my zachytíme. Funguje to jako detektor lži,“ popsal Deníku princip patentu děkan Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity Pavel Kozák.

Podle Kozáka raci rychle reagují na nespecifikovatelnou změnu, což je rozdíl oproti čidlům, která reagují také rychle, ale pouze na určitou specifickou látku. V současnosti vědci vyvinuli metodu bezdrátového snímání srdeční aktivity raků, a na tuto metodu podali evropský patent.

„Rak zachytí změnu v kvalitě vody již v nízkých koncentracích a dokáže upozornit na znečištění vody během několika vteřin. Ucítí jak přirozené látky, tak chlór nebo jedy,“ potvrdil výrobní ředitel Pivovaru Protivín Michal Voldřich. Za riziko se podle Kozáka považuje kontaminace zdrojové vody organickými či jinými látkami, znečištění způsobené technologickým postupem, ale v úvahu připadá také hrozba teroristického útoku v podobě zamoření vody.

„Na raka přilepíme dvě reflexní pásky, které ohraničí oblast srdce, a kamera ho tak snímá i v pohybu. Bezkontaktní systém je ve stadiu přihlášky evropského patentu,“ pokračoval děkan fakulty. Obtížným úkolem zůstává schopnost odhalit, co konkrétně způsobuje změnu kvality vody. „Zkoumáme, zda by se v srdečním tepu raků nedal zjistit takzvaný single print, tedy jedinečný otisk specifické látky, například rovnítko mezi otravou dusičnany a konkrétní reakcí srdce, to je ale hudba budoucnosti,“ řekl Pavel Kozák.

Protivínský pivovar vyrábějící pivo Platan byl znárodněn po roce 1948 a začleněn do podniku Jihočeské pivovary. Teprve po roce 2000 se stoprocentním akcionářem pivovaru stalo město Protivín, které jej však kvůli finančním problémům prodalo. Od roku 2008 je majitelem společnost K Brewery Group.

Zdroj: Deník 

Scroll to Top