Začíná konference POČÍTÁME S VODOU, vodarenstvi.cz mediálním partnerem

Portál vodarenstvi.cz je mediálním partnerem významné oborové konference. Tou je akce POČÍTÁME S VODOU, která již čtvrtým rokem zviditelňuje určitou oblast týkající se hospodaření s dešťovou vodou. Letošní ročník se zaměří na nakládání se srážkovými vodami jako na nástroj k rozvoji měst. Klíčovým momentem je podle pořadatelů mezioborová spolupráce.

„Každý mluvčí zastupuje jiný rozměr problematiky, mírně rozdílný přístup, každý přináší rozmanité zkušenosti z odlišného prostředí. Provázanost podmínek prostředí při vzniku problému vyžaduje podobnou provázanost při jeho řešení. Koho s kým je potřeba propojit? Jak se dopracovat ke skutečně koncepčnímu přístupu pro plánování města, kde se dobře žije, a které funguje po technické, ekologické i společenské stránce?“ uvedla Zdeňka Kováříková.

Konferenci POČÍTÁME S VODOU 2018 má v Praze 23. října vytvořit příležitost o těchto otázkách jednak diskutovat, ale zároveň chce být prostorem, který umožňuje navázat spolupráci a začít pracovat na koncepčních řešeních. Podrobnější informace naleznete zde.

Scroll to Top