Posílení zásobování vodou na Jablonecku

Severočeská vodárenská společnost investuje do zlepšení dodávek vody v severních Čechách, konkrétně na Jablonecku. V Koberovech zajistí víc vody pro vodojem v osadě Besedice a v nedalekém Železném Brodě začaly práce na rekonstrukci vodojemu v části Bzí. Obě akce by měly skončit letos. Informoval o tom mluvčí společnosti Jiří Hladík.

SVS letos na Jablonecku provede zhruba 20 akcí s náklady 80 milionů korun. S nedostatkem vody se potýkají Besedice se stovkou stálých obyvatel. Místní vodojem je nutné často zavážet cisternami. „Vodojem Besedice je přes čerpací stanici zásobený ze stávajícího vodního zdroje, který je silně závislý na dešťových srážkách. V posledních letech zcela ztrácí na kapacitě,“ popsal problém mluvčí SVS.

Podle Hladíka by bylo vybudování dalšího vrtu neefektivní, proto padlo rozhodnutí vybudovat nový vodovod s čerpací stanicí, který zlepší zásobování vodojemu. V Bzí také začaly práce na rekonstrukci vodojemu, který slouží od roku 1932. „Jedná se o nadzemní vodojem se zapuštěnou akumulací pod terénem. Rekonstrukce je navržena z důvodu stáří a četných poruch na potrubí a armaturách. Dojde tak k výměně potrubí v armaturní, manipulační a akumulační komoře, tvarovky a armatury budou z tvárné litiny a potrubí z polyetylenu,“ sdělil dále Hladík. Kvůli modernizaci bude vodovod do konce roku mimo provoz. „Náhradní zásobování pitnou vodou bude řešeno prostřednictvím bypassu a mobilní cisterny,“ doplnil Hladík.

SVS letos celkem investuje do vodohospodářských staveb na severu Čech 1,32 miliardy korun. Částka je mírně vyšší než v roce 2017. „SVS spravuje majetek v hodnotě zhruba 109 miliard korun, přičemž majetkem myslíme například 9 tisíc kilometrů vodovodního a 4 tisíce kilometrů kanalizačního potrubí, 200 čistíren, 60 úpraven vody či tisíc vodojemů. Životnost těchto zařízení je průměrně 50 let – to znamená, že za tuto dobu by SVS měla v podstatě postavit infrastrukturu za zmíněných 109 miliard znovu. Ročně tedy potřebujeme na obnovu zhruba 2 miliardy korun. Jediné prostředky, které na to SVS může použít, jsou příjmy z vodného a stočného,“ vysvětlil na začátku roku generální ředitel Bronislav Špičák.

Scroll to Top