92 procent území má sníženou zásobu vody

Nynější situaci považuje vědecký tým projektu InterSucho jako druhý vrchol letošního sucha. Na 48 procentech území je situace dokonce extrémní. Informoval o tom za tým vědců bioklimatolog Miroslav Trnka.

„Naštěstí podle předpovědi počasí by v následujících dnech měly přijít srážky a rozsah sucha se zmírnit především v povrchové vrstvě. Naopak hlubší vrstvy budou reagovat pomaleji,“ uvedl Trnka. Stav sucha se poměřuje s dlouhodobým průměrem pro dané území v letech 1961 až 2010.

Nadále nejhorší je situace ve středních, východních a severních Čechách. „Nejvíce trpí Polabí. Na Moravě je stav uspokojivý. Nejhůře je na tom oblast ležící severně od Brna a Ostravsko. Naopak na jižní Moravě sucho nepozorujeme a je zde stav obvyklý pro dané období. Vegetace je zde v lepší kondici, než je pro toto období obvyklé,“ popsal Trnka.

Podle bioklimatologa je rok 2018 optimálním příkladem, jak by mohly vypadat běžné roky v budoucnosti. „Kvůli teplejší zimě bez většího množství sněhu nedojde k doplnění vody v půdě a ve vodních zdrojích. Poté začne dříve vegetační sezona a dojde k rychlejšímu vyčerpání vody v půdě. K tomu horké léto ještě více vysuší krajinu. A místo toho, aby došlo k doplnění srážek během podzimu, může nastat delší období s babím létem,“ uzavřel Trnka.

Mapa portálu intersucho.cz monitoruje hodnocení sucha od 116 zpravodajů z 53 okresů. Intersucho v zemích střední a jihovýchodní Evropy sleduje zemědělské sucho z tvrdých měřitelných dat od Českého hydrometeorologického ústavu a od CzechGlobe. Zároveň do tvorby výrazně vstupují agronomové zemědělských podniků jako zpravodajové z katastrů, na nichž hospodaří. Díky jejich zpětné vazbě může portál upravovat mapy podle skutečné situace. Nejvíce zemědělských zpravodajců se nachází na Znojemsku, Břeclavsku, Lounsku nebo Rakovnicku.

Scroll to Top