100 milionů na závlahy

Ministerstvo zemědělství poskytne prostředky na závlahy. Resort již začal přijímat žádosti o příspěvek na jejich vybudování. Dotace mohou zemědělci využít na nákup zavlažovačů, příslušenství k závlahám, kapkových závlah pro zemědělské plodiny a na výstavbu nebo obnovu trubních rozvodů, čerpacích stanic a jejich technologií. Informoval o tom mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

„Jsme připraveni zemědělcům poskytnout příspěvek ve výši od padesáti do devadesáti procent pořizovacích nákladů na pořízení závlahy nebo obnovu a výstavbu závlahových sítí. Klimatická situace je v posledních letech nepříznivá, dlouhá období sucha se budou pravděpodobně opakovat stále častěji. Funkční a úsporný závlahový systém se proto ukazuje jako klíčový pro zachování zemědělské produkce, zejména u zeleniny a ovoce,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Cílem programu je rovněž snížení spotřeby vody na závlahy a energetické náročnosti závlah, které jsou jedním z opatření na zmírnění dopadů klimatické změny. Přispívají rovněž k omezení vodní eroze, protože vlhké půdy přijímají a vsakují srážky mnohem lépe než přeschlé. Žádosti ministerstvo přijímá od 22. října 2018 do 28. února 2019.

Foto: Zahradnictví Hubáček

Scroll to Top