ČEVAK připravují Samsonovu kašnu na zimu

Jedna z dominant Českých Budějovic přišla na řadu jako poslední z jedenácti kašen a sedmi pítek, které mají vodohospodáři na starosti. Bazén Samsonovy kašny o průměru 17 metrů je nutné nejprve vypustit a vyčistit, dále do něj technici naistalují recirkulační zařízení, které v zimě zajišťuje proudění vody a brání jejímu zamrzání.

Vodohospodáři zkontrolují čerpadla a vymění poškozené žárovky osvětlení. Poté kašnu znovu naplní vodou. Pítka a kašny se v tuzemských městech těší mimořádné oblibě. Například kvalita vody z pítek je pravidelně kontrolována a lidé se nemusí obávat její konzumace.

„Všechna pítka jsou napájena z veřejného vodovodního řadu a většina je také označena tabulkou pitná voda. My máme ve správě devět pítek a všechna fungují. Každý týden se kontrolují například výška tryskající vody nebo ucpané trysky, čistí se i odpadní mřížky a otvory,“ uvedla v roce 2017 Barbora Lišková z pražských Technických služeb komunikací. Na údržbu a provoz devíti z nich vynaloží TSK v metropoli každoročně asi 800 tisíc korun.

Scroll to Top