Antimonopolní úřad povolil fúzi Plzeňské teplárenské s Plzeňskou energetikou

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže souhlasí se spojením městské společnosti Plzeňská teplárenská s Plzeňskou energetikou patřící do skupiny EPH Daniela Křetínského. Po spojení zanikne Plzeňská energetika a její majetek přejde do společnosti Plzeňská teplárenská. Kontrolovat ji budou společně Statutární město Plzeň a EP Infrastructure.

Plzeňská teplárenská je největším výrobcem energií na území Plzně a v kraji. Vyrábí a dodává teplo pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro domácnosti a velký počet komerčních, podnikatelských, správních a školských systémů. „Úřad spojení povolil, neboť společnosti PT a PE si vzhledem ke geografickému vymezení relevantních trhů v oblasti centrálního zásobování teplem u svých rozvodných sítí nekonkurují, a dále vzhledem k věcné regulaci cen tepla Energetickým regulačním úřadem,“ vysvětlil předseda úřadu Petr Rafaj.

Podle úřadu fúzi firem nepocítí koncoví zákazníci, ani další podniky dodávající teplo do rozvodné sítě Plzeňské teplárenské. Spojení také neovlivní hospodářskou soutěž v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje elektřiny. „Považuji to jednoznačně za velký úspěch. Byl to strategický projekt Plzně, který je důležitý zejména v době rozkolísanosti na českém i evropském energetickém trhu. Dává do budoucna stabilitu pro další rozvoj. Za město bych podtrhl to, že výsledek jednání je nastaven tak, že Plzeň bude mít zásadní vliv na ceny tepla,“ řekl primátorův náměstek a podle nové koaliční dohody budoucí primátor Plzně Martin Baxa.

Zdroj: E15.cz 

Scroll to Top