SmVaK Ostrava: Nové potrubí pro sídliště ve Frýdku-Místku

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava postaví více než 1160 metrů nového potrubí pro sídliště Slezská ve Frýdku-Místku. Díky akci bude poskytnut větší komfort koncovým odběratelům. Stavba začala na začátku nového školního roku. Podle mluvčího společnosti Marka Síbrta bude z 1166 metrů vyměněného potrubí 716 metrů řešeno bezvýkopovou metodou v podobě berstliningu. Ta je rychlejší, efektivnější, ekologičtější a minimalizuje zásah do života obyvatel.

„Důvodem, proč jsme k výměně přistoupili, jsou nevyhovující tlakové poměry v oblasti. Vodovodní řady z šedé litiny z konce osmdesátých let minulého století jsou výrazně zainkrustovány a jejich kapacita není pro současné potřeby v lokalitě dostatečná. To se projevuje především ve vyšších patrech domů. Nové potrubí bude z polyethylenu,“ řekl technický ředitel SmvaK Ostrava Martin Veselý. Stavba probíhá v oblastech ulic Sadová, O. Lysohorského, Sokola Tůmy a Dobrovského na okraji sídliště Slezská.

Kvůli důrazu na efektivitu staveb bude 716 metrů provedeno metodou berstliningu a dalších 89 metrů metodou reliningu, kdy je nové potrubí zataženo do toho stávajícího. Vodohospodáři uvedli, že konec prací plánují na druhou polovinu prosince. S projektem souvisí rovněž přepojení 28 plastových vodovodních přípojek, tři ocelové přípojky pak budou vyměněny.

Více než 100 milionů do infrastruktury na Frýdecko-Místecku

Více než polovinu alokované částky, 55 milionů korun, SmVaK Ostrava investují do největší úpravny vody v Beskydech v Nové Vsi u Frýdlantu, kde bude opravena strojní i elektronická část provozu. Úpravna také bude disponovat novým automatizovaným systémem řízení. Akce si vyžádá celkem 130 milionů korun a potrvá do druhé poloviny roku 2020.

Modernizace nemine ani vodojemy, vodovodní řady, kanalizační sítě nebo čistírny odpadních vod v řadě dalších měst a obcí regionu. Společnost investuje v roce 2018 do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury celkem 530 milionů korun a do oprav směřuje dalších 223 milionů korun.

Scroll to Top