Projekt České zemědělské univerzity a Dekonty pro hospodaření s vodou

Principem akce Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity a Dekonty bude zvýšení retence a akumulace vody, nebo vytvoření sofistikovaného závlahového, odvodňovacího a čisticího systému. Z operačního programu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získaly spolupracující organizace 88 milionů korun. Obě strany o tom informovaly v tiskové zprávě.

„Grantových výzev, které propojují akademický svět se středními či velkými firmami, není mnoho. Je to tedy jedinečná příležitost ověření myšlenek základního výzkumu a potenciálu pro využití v praxi. Navíc jako fakulta uplatníme široké spektrum odborníků,“ uvedla Kateřina Černý Pixová z katedry biotechnických úprav krajiny ČZU.

Projekt bude také zaměřen na hospodaření s vodou ve městech a na recyklaci použité vody v provozu. „Nejde o to vodu jen zadržet, ale i zajistit její kvalitu, podpořit koloběh, ale ne s ní nutně šetřit. Ve výsledku dojde k efektivnímu využití vody v takzvané chytré krajině pro lidskou společnost žijící v přilehlých sídlech,“ doplnila Pixová.

Program je součástí nově vzniklého Centrum pro vodu, půdu a krajinu, jehož cílem bude vytvořit řešení pro adaptaci krajiny na klimatickou změnu. Hlavní směr činnosti nabídne koncept Chytré krajiny. Centrum spolupracuje s významnými institucemi v zahraničí a úkolem je vytvoření dostatečně velkých retenčních a akumulačních prostorů pro zachycení vody především z přívalových srážek. Podle rektora ČZU Skleničky je podstatné celý systém i jeho prvky dimenzovat na období po roce 2030,.

DEKONTA je česká environmentální společnost s mezinárodní kvalifikací založená v roce 1992 nabízející komplexní balíček ekologických služeb.

Scroll to Top