ArcelorMittal Ostrava: V létě jsme omezili odběr z Žermanic

Průzkum mezi průmyslovými podniky, jejichž výroba je náročná na spotřebu vody, zakončujeme v místě s jednou z největších průmyslových historií v Evropě vůbec, v Ostravě. ArcelorMittal Ostrava stále ještě patří do největší světové ocelářské skupiny . Roční kapacita výroby je 3 miliony tun oceli. Společnost prodává výrobky do více než 40 zemí světa a v roce 2015 dokončila 14 dotovaných investic do nadstandardní ekologizace v hodnotě 3 miliard korun.

„Při výrobě oceli je zapotřebí chladit výrobní zařízení. K tomu používáme jednak vodu z přehrady Žermanice, která je naším hlavním zdrojem, a z řeky Ostravice, ale také recirkulovanou vodu čištěnou v našich dvou čistírnách odpadních vod (Lučina a Ostravice). Podíl recirkulované vody na celkové spotřebě je zhruba 30 procent. Spotřeba je 730 litrů za vteřinu, roční spotřeba zhruba 23 milionů kubíků provozní vody,“ uvedla mluvčí ArcelorMittal Ostrava Barbora Černá Dvořáková.

Množství vody odebírané z přehrady Žermanice a z řeky Ostravice společnost měří stanovenými měřidly podle příslušného zákona o metrologii. Povrchová voda, kterou může odebrat, je limitována integrovaným povolením, proto firma provádí jeho nepřetržitou kontrolu. „Množství vyčištěné odpadní vody dodávané do rozvodné sítě provozní vody měříme pracovními měřidly na výstupu z recirkulací v obou našich čistírnách. Dále provádíme měření vody na vytipovaných místech rozvodné sítě podniku,“ pokračovala Černá Dvořáková, podle které se vzhledem ke kontinuálnímu charakteru výroby spotřeba vody během jednotlivých fází roku výrazně nemění.

„Na počátku června byly Žermanice naplněny ze 74 %, což byla velmi nízká hodnota, proto jsme po dohodě s Povodím Odry omezili odběr vody z přehrady a zvýšili podíl recirkulované vody,“ řekla dále mluvčí. Toto opatření bylo zrušeno 19. července 2018 po vydatných srážkách, během nichž Žermanice zachytily přes 4 miliony kubíků vody a naplnily se na 100 %. V současnosti je přehrada naplněna mírně nad 90 %. Podle mluvčí nic nenasvědčuje tomu, že by se měl opakovat stav z přelomu let 2015 – 2016. ArcelorMittal chce v budoucnu investovat do snížení spotřeby vody zvýšením míry recirkulace.

Scroll to Top